Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Kwakowo z kolejnymi inwestycjami

Pętla autobusowa i droga


Podaj dalej:
Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej – to główne cele inwestycji, której realizacja właśnie rozpoczęła się w Kwakowie. Za ponad milion złotych wybudowana zostanie pętla autobusowa oraz nowa droga wiodąca przez miejscowość. Równolegle w miejscowości prowadzone są i będą prace w ciągu drogi krajowej numer 21. W najbliższych miesiącach w Kwakowie zrealizowane więc zostaną prace za blisko 3,5 miliona złotych.

Od przekazania placu budowy wykonawcy, które miało miejsce pod koniec września, rozpoczęto prace przy realizacji kolejnego zadania w Kwakowie. Całe przedsięwzięcie składa się z dwóch zadań i pochłonie niemal 1,1 mln złotych.

Pierwsze z nich zakłada budowę pętli autobusowej, na którą składać się będzie peron, umożliwiający bezpieczne wejście do pojazdów, oraz instalacja wiaty przystankowej. Pasażerowie będą mogli korzystać także z nowo wybudowanych chodników z kostki betonowej, a cały teren wyposażony zostanie w system odwodnieniowy. Inwestycja jest współfinansowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Porozumienie w tej sprawie zawarto 21 czerwca.

Drugie z zadań polega na wybudowaniu nowego układu drogowego w obrębie miejscowego kościoła oraz ulicy Cichej. Nowa nawierzchnia, która pojawi się w tym miejscu, to nie jedyna nowość, jaką będziemy mogli zauważyć. Oprócz niej, zwiększy się także liczba miejsc postojowych. Na terenie realizacji całego zadania wykonany zostanie także nowy system odwodnieniowy. Oprócz nowej nawierzchni, zwiększy się także liczba miejsc postojowych. To zadanie będzie realizowane ze środków Gminy Kobylnica.

Kompleksowe zakończenie robót budowlanych zaplanowane jest do dnia 30 listopada 2017 roku a ich całkowita wartość wynosi 1 096 798,00 zł.
Dodatkowo, w październiku br. na zlecenie GDDKiA Oddział w Gdańsku rozpoczęły się roboty budowlane związane z rozbudową chodnika w ciągu drogi Krajowej Nr 21 w Kwakowie, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną – ulicą Leśną - do wysokości skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Lulemina. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach krajowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Prace związane z przebudową tego odcinka pochłoną 452 000,00 zł.

Trwają również prace nad przebudową przepustu na rzece Kwaczej i mostu wraz z drogami dojazdowymi. Całkowita wartość tego kontraktu wynosi 1 950 811,00 zł.Obie inwestycje w 100 % finansowane są ze środków budżetu państwa, a ich zakończenie planowane jest w grudniu 2017 roku.