Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Ze świetlic na profesjonalną scenę

Artystyczny debiut młodych ludzi


Podaj dalej:
Pierwsze doświadczenie związane z występem przed publicznością zebrali uczestnicy Przeglądu Twórczości Własnej „Świetlicówka”. Organizowana przez Gminne Centrum Kultury i Promocji impreza stworzyła szanse do zaprezentowania swoich umiejętności i talentów przed rówieśnikami i jurorami.

Choć miejsce, w którym odbywała się impreza, praktycznie wszystkim uczestnikom jest doskonale znane, to jednak niewielu z nich miało okazję zająć tę cześć sali, w której przeważnie koncertują gwiazdy. Tym razem to młodzi mieszkańcy, którzy uczęszczają na zajęcia organizowane przez poszczególne świetlice, prezentowali się na scenie. Ich występy oglądali rówieśnicy oraz zaproszeni goście.

„Świetlicówka” była okazją do zaprezentowania się wokalistów i wokalistek, aktorów, rysowników, kabareciarzy i tancerek. Poszczególne przedstawienia zaskakiwały pomysłowością, kreatywnością i nietypowymi interpretacjami. Konkursowe jury najwyżej oceniło występ dzieci z Reblina, które na podium wyprzedziły grupę z Widzina i Kczewa. Wyróżniono natomiast grupę z Sycewic. Do rąk młodych artystów i ich opiekunów trafiły pamiątkowe statuetki oraz nagrody ufundowane przez organizatora imprezy – Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

W Przeglądzie Twórczości Własnej zaprezentowało się 10 grup. Zamysłem organizatorów jest umożliwienie młodym ludziom prezentacji swoich możliwości, talentów i pasji na dużej i profesjonalnej scenie. „Świetlicówka” ma także inspirować młode talenty do poszukiwań artystycznych w dziedzinie twórczości teatralnej, rozwijać umiejętności wypowiedzi poprzez formę sztuki scenicznej, a także stwarzać okazję do konfrontacji dokonań twórczych.