Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

„Krok do sukcesu”. Szansa na rozwój

„Krok do sukcesu”. Szansa na rozwój

Podnieś swoje kwalifikacje


Podaj dalej:
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego w Słupsku Sp. zo.o., Centrum Integracji Społecznej w Ustce, Gmina Słupsk i Gmina Kobylnica zapraszają osoby w wieku aktywności zawodowej (18+), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zamieszkałe na terenie Miasta Słupsk i powiatu słupskiego, w szczególności:
- mieszkające i/lub pracujące w Gminie Słupsk, Miasto Ustka, Kobylnica
- w wieku 25+ i 50+
- o niskich kwalifikacjach*

do udziału w projekcie „Krok do sukcesu”
. Wsparciem projektu objętych zostanie 275 osób. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.06.2017 - 31.10.2019
W ramach projektu oferujemy:
- doradztwo zawodowe
- szkolenia i kursy TIK
- szkolenia i kursy językowe – język angielski i niemiecki
- szkolenia/kursy zawodowe, w tym studia podyplomowe

Poziom, rodzaj kursu/szkolenia dobieramy indywidualnie do uczestnika/czki projektu. Osoby chętne muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy do projektu oraz podpisać Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. Szczegółowe informacje uzyskać można u realizatorów projektu:
- PAKZ, ul . Przemysłowa 9a, Słupsk tel. 59 842 32 28 e-mail wioleta@pakz.pl
- CIS w Ustce – ul. Wyszyńskiego 5, tel. 59 726 06 04, e-mail cis@cis.ustka.pl
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy, ul. Wodna 20/3, tel 59 842 99 75 wew. 16, 17, e-mail ops@opskobylnica.pl
- Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, tel 59 842 84 60 wew. 51, e-mail iwonaw@gminaslupsk.pl

*Niskie kwalifikacje
– osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)włącznie