Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

w dniach od 1 września do 20 listopada 2017 roku


Podaj dalej:

Do pobrania:

Informujemy, że od dnia 01.09.2017 roku do dnia 20.11.2017 roku na terenie Gminy Kobylnica w miejscowościach:
 • Bolesławice,
 • Bzowo,
 • Dobrzęcino,
 • Kczewo,
 • Kobylnica,
 • Komorczyn,
 • Kończewo,
 • Kruszyna,
 • Kuleszewo,
 • Kwakowo,
 • Lubuń,
 • Lulemino,
 • Łosino,
 • Płaszewko,
 • Reblino,
 • Runowo Sławieńskie,
 • Sierakowo Słupskie,
 • Słonowice,
 • Słonowiczki,
 • Sycewice,
 • Ścięgnica,
 • Widzino,
 • Wrząca,
 • Zajączkowo,
 • Zagórki,
 • Zbyszewo,
 • Zębowo,
 • Żelki,
 • Żelkówko
przeprowadzana będzie inwentaryzacja wszystkich obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, celem aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego i Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków proszeni są o udzielenie pomocy w zakresie udostępnienia i przekazania informacji o ww. obiektach Panu Aleksandrowi Klak wykonującemu inwentaryzację na zlecenie Gminy Kobylnica – zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.