Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Protokół ze spotkania Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - Kisielice, 17 kwietnia 2009 r.

Protokół ze spotkania Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej - Kisielice, 17 kwietnia 2009 r.

Na dzień 17 kwietnia 2009 roku w Gminnym Centrum Reagowania w Kisielicach zaplanowane było Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. Z powodu braku kworum wyznaczono kolejny termin Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Gminie Pruszcz - 22 czerwca br. W związku z powyższym odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości.


Podaj dalej:

Do pobrania:

W spotkaniu uczestniczyło 19 osób - przedstawiciele gmin oraz zaproszeni goście m.in.: Pan Stanisław Gorczyca - Senator RP, Członek Komisji Spraw Unii Europejskiej i Komisji Środowiska, Pan Maciej Rygielski - Starosta Iławski, Pan Wiesław Wójcik - Prezes Zarządu Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej.