Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

NOWA SZKOŁA BRANŻOWA „RZEMIOSŁO” W SŁUPSKU

NOWA SZKOŁA BRANŻOWA „RZEMIOSŁO” W SŁUPSKU

Nabór na rok szkolny 2017-2018


Podaj dalej:
Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku od 1 września 2017 r. otwiera Szkołę Branżową "Rzemiosło". To historyczny moment w działalności słupskiego rzemiosła. Wraz ze szkołą pojawi się szansa na kształcenie zawodowej kadry dla naszych zakładów rzemieślniczych, a tym samym na kontynuowanie najlepszych tradycji nauki i pracy w zawodach potrzebnych dla rozwoju gospodarki i firm w regionie.

Zapraszamy na stronę internetową www.rzemioslo.edu.pl