Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne CIO

Podaj dalej:
Centrum Inicjatyw Obywatelskich serdecznie zaprasza przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych z terenu powiatu słupskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 lutego 2017 roku o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Słupsku (ul. Szarych Szeregów 14) w sali nr 202.

Tematem spotkania będzie przybliżenie organizacjom pozarządowym celów działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), przedstawienie szerokiej, bezpłatnej oferty oraz możliwości współpracy w obszarze ekonomii społecznej. Dowiedzą się Państwo m.in. o możliwości uzyskania dotacji na utworzenie miejsca pracy w organizacji, wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu lub skorzystaniu z doradztwa ogólnego, specjalistycznego lub biznesowego.

Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności na adres mailowy: cio@cio.slupsk.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Osoba do kontaktu: Ewa Bojarska E-mail: cio@cio.slupsk.pl Tel. 59 840 29 20

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim prowadzony jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w partnerstwie ze Słowińską Grupą Rybacką oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.