Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2016

Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2016

W grudniu zakończono realizację projektu Czyste powietrze Gminy Kobylnica edycja 2016


Podaj dalej:

Do pobrania:

W grudniu zakończono realizację projektu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2016) współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste Powietrze Pomorza".

Celem projektu była poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kobylnica poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji w miejscach realizacji zadania tj. w miejscowościach: Kobylnica, Kuleszewo, Łosino i Zębowo.

Termin realizacji: lipiec – grudzień 2016

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 213 390,03 PLN
Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 44 800 PLN

Mając na uwadze fakt, że obecnie w Gminie Kobylnica, podobnie jak w całej Polsce na terenach wiejskich podstawowym źródeł ciepła jest węgiel, który w wyniku spalania emituje najwięcej substancji szkodliwych, władze Gminy korzystając ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku postanowiły podjąć działania zmierzające do poprawy stanu powietrza poprzez udzielenie dotacji osobom fizycznym, na wymianę istniejących źródeł ciepła wykorzystujących węgiel lub koks jako nośnik energii na źródła bardziej przyjazne środowisku.

W ramach zadania „Czyste Powietrze Gminy Kobylnica - edycja 2016” modernizacji poddano 15 źródeł ciepła.
W wyniku zrealizowanych prac nastąpiło ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, w tym:
  • pyłów ogólnych (Mg/rok) o 1,508 Mg/rok;
  • SO2 (Mg/rok) o 0,741 Mg/rok;
  • NOx (Mg/rok) o 0,011 Mg/rok;
  • CO (Mg/rok) o 3,248 Mg/rok;
  • CO2 (Mg/rok) o 87,203 Mg/rok.

W ramach projektu ogłoszono również konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobylnica.
Prace można było składać w terminie do 09 grudnia 2016 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wypłynęło 100 ciekawych prac wykonanych przez dzieci i młodzież z terenu Gminy. Komisja nagrodziła autorów 22 prac.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZYSTE POWIETRZE W NASZEJ GMINIE”