Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Wywóz odpadów w drugim półroczu 2018

Wywóz odpadów w drugim półroczu 2018

Szczegółowy harmonogram


Podaj dalej:

Do pobrania:

Z tą informacją powinien zapoznać się każdy zainteresowany odbiorem odpadów w Gminie Kobylnica. W załączeniu znajdą Państwo szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok.

W celu uzyskania informacji w zakresie odbioru odpadów, harmonogramu, worków na odpady, itp. należy kontaktować się pod nr tel. 59 8429070 wew. 244, natomiast w zakresie płatności za wywóz odpadów informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 59 8429070 wew.236.