Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Najlepszy fotograf w Szkole Podstawowej w Słonowicach

Najlepszy fotograf w Szkole Podstawowej w Słonowicach

Uczniowie SP w Słonowicach wzięli udział w konkursie fotograficznym pt. Przyroda powiatu słupskiego


Podaj dalej:
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Książąt Pomorskich w Słonowicach wzięli udział w konkursie fotograficznym pt. „Przyroda powiatu w obiektywie”, której organizatorem był Starosta Słupsk. Konkurs odbył się w czterech kategoriach:
I – Krajobraz powiatu słupskiego,
II – Fauna i Flora powiatu słupskiego,
III – Przyroda oczami dzieci,
IV – Przyroda oczami młodzieży.
Najlepszym fotografem z naszej szkoły okazał się uczeń klasy VI – Maksymilian Trubacz, zajmując II miejsce w powiecie. Ten zaszczytny laur przypadł Maksymilianowi za zdjęcia pt. „Obserwator”, „W poszukiwaniu jedzenia”, „ Starość nie radość”. Pieczę nad konkursem sprawowała p. Aleksandra Klimas - Ciepiel.
Gratulujemy zwycięzcy!!!