Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

W grudniu 2018 r. zakończono realizację kolejnego konkursu „Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018), którego celem była modernizacja systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z ekologicznych źródeł ciepła (kocioł na gaz, biomasę, elektryczny, pompa ciepła) na terenie Gminy Kobylnica.

więcej

Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej
Aplikacja „BLISKO”
Zaalarmuje, poinformuje, ostrzeże. Wystarczy kilka chwil, aby znaleźć się w gronie osób korzystających z bezpłatnej aplikacji „BLISKO”. Po jej zainstalowaniu na swoim smartfonie i dokonaniu rejestracji, będziemy na bieżąco informowani o najważniejszych sprawach i wydarzeniach.

więcej

Zyskają wiedzę i oszczędności

Kobylnickie szkoły włączyły się w europejski projekt


Podaj dalej:
Siedem szkół z Gminy Kobylnica dołączyło do europejskiej Sieci 50/50. Skupia ona placówki i instytucje, które za cel stawiają sobie oszczędzanie energii. Udział w projekcie ma doprowadzić do podniesienia świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promować efektywne wykorzystanie energii.

Bezinwestycyjne metody oszczędzania energii mogą przynieść zadziwiająco spektakularne rezultaty, co potwierdziły doświadczenia ok. 140 polskich szkół należących od 2013 r. do europejskiej Sieci 50/50. Jak podkreślają koordynatorzy działań ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités", wprowadzenie prostych rozwiązań pozwoliło na ograniczenie wydatków związanych ze zużyciem przez poszczególne placówki energii elektrycznej i cieplnej.

W 2016 r. do tej grupy dołączyło ponad 100 nowych szkół z całej Polski, w tym aż 35 z terenu 9 gmin województwa pomorskiego. W tym gronie znalazły się również placówki z Gminy Kobylnica. Wspólnie ze szkołami z Gdyni, Krokowej, Malborka, Rumi, Sopotu, Słupska, Sztumu i Ustki, będą realizować kampanię pn. „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole".

Celem kampanii jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocja racjonalnego wykorzystania energii poprzez wdrożenie w szkołach innowacyjnej metodologii „50/50". Metodologia ta nie tylko pokazuje, jak efektywnie oszczędzać energię poprzez zmianę codziennych nawyków i zachowań, ale również pomaga wychować dzieci w duchu poszanowania zasobów oraz współpracy na rzecz wspólnego celu.

Udział w projekcie daje wymierne korzyści również organom prowadzącym szkoły. Pozwala bowiem na równy podział zaoszczędzonych środków pomiędzy szkołę i gminę: 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki zastosowaniu przez uczniów i nauczycieli metodologii 50/50 zostanie wypłacone szkole, a drugie 50% będzie stanowiło oszczędności dla władz lokalnych, które finansują szkolne rachunki za energię.

Kampania „Każdy WAT na wagę złota – czyli pomorskie dzieci i młodzież uczą się jak efektywnie oszczędzać energię w szkole" jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a koordynuje ją Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Citès".