Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Konkurs multimedialny

Konkurs multimedialny

Konkurs na spot promocyjny z zakresu profilaktyki nowotworowej


Podaj dalej:

Do pobrania:

Gmina Słupsk we współpracy z Miastem Słupsk, Gminą Kobylnica oraz Centrum Zdrowia Salus w Słupsku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie multimedialnym na spot promocyjny w zakresie profilaktyki nowotworowej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Słupsk, Miasta Słupska oraz Gminy Kobylnica których zadaniem jest przygotowanie spotu promocyjnego o tematyce zgodnej z Regulaminem Konkursu. Głównym celem konkursu jest pobudzenie wśród uczestników zainteresowania tematyką profilaktyki nowotworowej, rozwijanie umiejętności twórczego i odważnego wyrażania swoich poglądów na ważne tematy, rozbudzanie wrażliwości i świadomości istniejących zagrożeń i metod zapobiegania chorobom nowotworowym, a także doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi instrumentami promocji i marketingu.

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, a wręczenie nagród nastąpi podczas Młodzieżowej Konferencji Zdrowotnej, która odbędzie się 9 grudnia 2016 roku o godz. 12.00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, plac Zwycięstwa 3.

Ocenie zostanie poddana:
1. zgodność prezentacji z tematyką konkursu,
2. walory poznawcze i merytoryczne spotu (logika, ciekawość, twórczość, oryginalność),
3. styl, jakość oraz język pracy (jasność przekazu, poprawność stylistyczna, umiejętność uzasadnienia i wyjaśnienia twierdzeń, właściwe posługiwanie się terminologią naukową).

Dodatkowym atutem pracy konkursowej będzie zamieszczenie w spocie napisów zwiększających dostępność m.in. dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Nagrody w konkursie przyznawane będą dla twórców trzech najlepszych spotów ( I, II i III miejsce). Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnienia.