Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

Kontrole, prelekcje i pokazy


Podaj dalej:
W rejonie wszystkich szkół funkcjonujących w Gminie Kobylnica przeprowadzona zostanie profilaktyczna akcja związana z bezpieczeństwem uczniów. Jest to element szeroko zakrojonej akcji, w którą włączyło się 19 straży gminnych i miejskich z województwa pomorskiegoPierwszym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” jest kontrola infrastruktury drogowej. W Gminie Kobylnica działania te miały miejsce 19 sierpnia. Wówczas wspólny patrol złożony z funkcjonariuszy Straży Gminnej i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku przeanalizował stan i jakość dróg, czy elementów ostrzegawczo - zabezpieczających, a także ocenił prawidłowość istniejącego oznakowania.Wyniki kontroli wypadły dobrze. Większych nieprawidłowości nie stwierdzono a o ewentualnych brakach powiadomiono zarządców dróg. Ci zadeklarowali, że zostaną one usunięte do końca sierpnia.Kolejny etap działań zakłada bezpośrednie spotkania z kierowcami i uczniami. Najpierw przeprowadzone zostaną działania prewencyjne - patrolowanie w miejscach, w których znajdują się szkoły. W przypadku nieprawidłowego parkowania w rejonie placówek, kierujący pojazdami otrzymają „Karne kupony”. Jednocześnie funkcjonariusze będą zwracać uwagę na dzieci i młodzież szkolną. Krótkie dyskusje i wręczanie elementów odblaskowych mają zwrócić ich uwagę na zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.Całą akcję zakończą zajęcia prelekcyjne w poszczególnych placówkach oświatowych z dziećmi z klas 0-1. W czasie ich trwania młodzi ludzie otrzymają gadżety w postaci odblaskowych woreczków na zmienne obuwie.