Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Po wiedzę do Kobylnicy

Wizyta samorządowców z Ukrainy


Podaj dalej:

Delegacja samorządowców z rejonu ukraińskiej Odessy zakończyła wizytę w Gminie Kobylnica. W trakcie dwudniowego pobytu rozmawiano o sposobie funkcjonowania polskich samorządów, jak również o korzyściach wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Ukraińscy goście to w większości przedstawiciele gmin, które w wyniku reformy terytorialnej w Ukrainie połączyły się w ostatnim czasie i chcą dowiedzieć się, jak nimi zarządzać w sposób efektywny.

W trakcie dwudniowej wizyty przedstawiciele ukraińskich samorządów zapoznawali się z najważniejszymi aspektami funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, stawiając sobie za przykład Gminę Kobylnica. Pierwszego dnia mieli okazję zapoznać się z historią najbliższej okolicy, tradycją i kulturą. Kilka godzin później na własne oczy mogli przekonać się o tym, w jakiej kondycji znajduje się lokalna gospodarka i przemysł, odwiedzając zakłady, firmy i przedsiębiorstwa, które funkcjonują na terenie Gminy Kobylnica.

Pobyt samorządowców z Ukrainy zakładał również prezentacje najważniejszych inwestycji, farm wiatrowych i obowiązującego w kraju systemu edukacji. Na przykładzie placówek oświatowych, które działają w Gminie Kobylnica, omówiono sposób kształcenia uczniów. Goście ze wschodu mieli okazję obejrzeć bazę dydaktyczną Zespołu Szkół Samorządowych, a także uzyskać informacje od dyrekcji placówki o realizowanych w tym miejscu projektach i programach edukacyjnych.

Ważnym punktem wizyty była również dyskusja poświęcona gospodarce wodno - kanalizacyjnej. Właśnie w tym celu zaaranżowano spotkanie w spółce „Wodociągi Słupsk”, której Gmina Kobylnica jest współwłaścicielem. Tam goście ze wschodu mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w oczyszczalni ścieków.

Wizytę zorganizowano w ramach programu Study Tours to Poland. Zakłada on krótkoterminowe wizyty przedstawicieli samorządów lokalnych, administracji rządowej, pracowników instytucji państwowych i innych grupy zawodowych, którzy mogą w ten sposób poznać polski dorobek w zakresie przekształceń ustrojowych i doświadczeń, które doprowadziły do członkostwa w Unii Europejskiej.