Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Podaj dalej:

Link do ogłoszeń o konkursach: http://www.powiat.slupsk.pl/733,2016.html

Jednocześnie informujemy, iż od 2016 r. oferty na otwarte konkursy na realizację zadań publicznych ogłoszone przez Zarząd Powiatu Słupskiego można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu WITKAC.PL W celu złożenia oferty należy założyć konto użytkownika w systemie na stronie www.witkac.pl

Po złożeniu oferty w wersji elektronicznej Oferent będzie poproszony przez system o wydruk z pliku PDF Poświadczenia Złożenia Oferty (PZO), które podpisane należy przesłać lub dostarczyć w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Instrukcje jak założyć konto w systemie WITKAC.PL oraz jak złożyć ofertę znajdują się pod tym linkiem: http://www.powiat.slupsk.pl/731,witkac-pl.html

Rejestracja jest bezpłatna.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z założeniem konta w systemie oraz składaniem ofert za jego pośrednictwem prosimy kontaktować się z p. Maciejem Wałaszewskim, tel. 598418575, email: mwalaszewski@powiat.slupsk.pl

Organizacje chcące zgłosić swoich kandydatów do Komisji konkursowych w celu opiniowania ofert informujemy, iż zgodnie z Programem współpracy Powiatu Słupskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. przedstawicieli można zgłaszać za pośrednictwem Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Słupskiego. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem http://www.powiat.slupsk.pl/738,komisje-konkursowe.html