Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Nowym zastępcą Wójta Gminy Kobylnica został Marcin Świder

Nowym zastępcą Wójta Gminy Kobylnica został Marcin Świder

Zastąpił na tym stanowisku Jana Plutowskiego


Podaj dalej:
We wtorek, 5 stycznia, w Urzędzie Gminy Kobylnica odbyła się uroczystość, podczas której ślubowanie złożył Marcin Świder. W ten sposób stał się oficjalnie zastępcą Wójta Gminy Kobylnica.Marcin Świder z samorządem związany jest od 2007 roku. Przez pierwsze lata pracy był kierownikiem Referatu Spraw Obywatelskich, Edukacji Społecznej i Promocji Gminy. W 2011 roku objął stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, które pełnił do końca ubiegłego roku.Wyższe wykształcenie zdobył na Politechnice Koszalińskiej, gdzie na Wydziale Ekonomii ukończył Ekonomię Menedżerską z Integracją Europejską. Jest też absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Instytucie Zarządzania Wartością.Ma 35 lat, żonaty, dwójka dzieci.W pracy cechuje go rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków. Jest też kreatywny i odpowiedzialny.