Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Komunikat w sprawie elektronicznego wniosku do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Komunikat w sprawie elektronicznego wniosku do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Wprowadzono zmiany


Podaj dalej:

W związku z wdrożonym od 4 stycznia 2016r. systemem teleinformatycznym SI KDR informujemy, że:

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny mogą być składane elektronicznie na portalu PIU https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wybrania przez osoby składające elektronicznie wnioski możliwości prowadzenia z instytucją rozpatrującą wnioski komunikacji drogą elektroniczną, należy wszelkie informacje, pisma oraz decyzje przesyłać drogą elektroniczną.