Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych

z obsługi serwisu Witkac.pl


Podaj dalej:

Zapraszamy do udziału w spotkaniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z którymi współpracuje Gmina Kobylnica. Spotkanie odbędzie się 3 listopada 2015 r. (wtorek) o godz. 14:30 w świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/4.

Istotnym elementem spotkania będzie szkolenie z zakresu przygotowania ofert na konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r., który realizowany będzie przy pomocy serwisu internetowego Witkac.pl (https://witkac.pl/strona) Niezbędna będzie na szkoleniu obecność osoby, która w imieniu organizacji będzie wprowadzała do serwisu internetowego dane do oferty.

Na spotkaniu omówione zostaną także zasady finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku. Przedstawione zostaną propozycje zmian do Programu współpracy na 2016 r. oraz wieloletniego Programu na lata 2016-2019.

Dodatkowych informacji udziela pan Jan Kralski (tel. 59 842 90 70 wew. 259).