Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Budowa oświetlenia solarnego na placach zabaw i rekreacji na terenie Gminy Kobylnica

W listopadzie zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa oświetlenia solarnego na placach zabaw i rekreacji na terenie Gminy Kobylnica” współfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze”.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Termin realizacji: wrzesień - listopad 2014

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 57 552 zł.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę 12 szt. autonomicznych punktów świetlnych punktów o łącznej mocy 0,14 kW w miejscowościach:

Bzowo, dz. nr 99/2 - 2 szt.; Kwakowo, dz. nr 130/49 - 4 szt.; Runowo Sławieńskie, dz. nr 1/28 - 2 szt.; Wrząca, dz. nr 344 - 1 szt.; Zajączkowo, dz. nr 152 - 2 szt.; Ścięgnica, dz. nr 14/21 - 1 szt.

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku ( www.wfosigw.gda.pl ) obejmuje 11 punktów świetlnych (umową o dofinansowanie nie jest objęty punkt świetlny w Ścięgnicy).

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 54 256 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 26 370 zł.

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kobylnica poprzez zwiększenie bezpieczeństwa na terenach rekreacyjnych.

Realizacja inwestycji stanowi kontynuację gminnych działań proekologicznych. Gmina systematycznie realizuje projekty z zakresu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Podstawą działania oświetlenia solarnego jest powszechnie dostępna energia słoneczna, stanowiąca niewyczerpalne źródło, które zaliczamy do tak zwanych "źródeł czystych", przyjaznych dla środowiska. Lampy korzystają wyłącznie ze źródeł energii odnawialnej słońca przez co pozytywnie wpływają na stan środowiska.

Lampy solarne są idealnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o oświetlenie przestrzeni zielonych. Są estetyczne i z łatwością można je wkomponować w zagospodarowanie terenu, nie martwiąc się o technologie prac - montaż bez konieczności wykopów i kładzenia kabli, jak i o działanie oświetlenia - czerpią one bowiem energię słoneczną i magazynują w specjalnym akumulatorze. Dzięki takiemu rozwiązaniu, lampy solarne przyczynia się do oszczędności finansowych związanych z niższymi kosztami ponoszonymi za zakup energii, ponadto dzięki swoim właściwościom, ograniczą koszty eksploatacji, ponieważ żywotność wykorzystanych podzespołów jest znacznie dłuższa niż tradycyjnych produktów oświetleniowych.

Oświetlenie solarne budzi skojarzenia z czystą, ekologiczną energią czerpaną z promieni słonecznych. Najczęściej pierwszą myślą związaną z tym hasłem są zalety oświetlenia zasilanego energią słoneczną. Jest ona ekologiczna, nie powoduje zanieczyszczeń i stanowi oszczędność pieniędzy.

W ramach projekt zaplanowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobylnica.

Prace można składać w terminie do 21.01.2015 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ „SŁONECZNA KOBYLNICA”