Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Władze gminy

Władze gminy

kadencja 2014 - 2018


Podaj dalej:
Kierownictwo urzędu stanowią:
Wójt Gminy - Leszek Kuliński
Zastępca Wójta Gminy - Marcin Świder
Sekretarz Gminy - Maja Wawrowska
Skarbnik Gminy - Izabela Hubert

Skład osobowy Rady Gminy Kobylnica:
Przewodniczący Rady Gminy - Leon Kiziukiewicz
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Krystyna Balcerek
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Janusz Kaszowski

Komisja Rewizyjna:
Janusz Adamczyk Przewodniczący Komisji
Iwona Drapalska-Krawczyk Zastępca Przewodniczącego Komisji
Robert Kędzior członek Komisji
Krzysztof Anioł członek Komisji
Paweł Pawlak członek Komisji

Komisja Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
Joanna Walentukiewicz-Czałpińska Przewodnicząca Komisji
Mirosław Przybył Zastępca Przewodniczącej Komisji
Janusz Adamczyk członek Komisji
Barbara Stępień członek Komisji
Krystyna Balcerek członek Komisji

Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych
:
Barbara Stępień Przewodnicząca Komisji
Mieczysław Stępniewski Zastępca Przewodniczącej Komisji
Joanna Walentukiewicz-Czałpińska członek Komisji
Janusz Kaszowski członek Komisji
Alicja Szymańska członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
Alicja Szymańska Przewodnicząca Komisji
Robert Kędzior Zastępca Przewodniczącej Komisji
Mieczysław Stępniewski członek Komisji
Iwona Drapalska-Krawczyk członek Komisji
Krystyna Balcerek członek Komisji

Radni nie będący członkami stałych komisji:
Krystyna Brzykcy
Ryszard Libigocki