Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Oferta zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych

W szkołach podstawowych na terenie Gminy Kobylnica funkcjonują oddziały przedszkolne, w których realizowane są dodatkowe zajęcia.


Podaj dalej:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy (od II semestru 2013/2014):
• j. angielski,
• taniec współczesny - Szkółka Tańca „Frajda”,
• taniec nowoczesny - Szkółka Tańca i Dobrych Manier „Gabi”,
• taniec towarzyski - Szkoła Tańca „Paktan”.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach:
• j. angielski,
• zajęcia z muzyki,
• gimnastyka.

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie:
• j. angielski,
• zajęcia sportowe.

Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach:
• program "Dziś zabawa jutro nauka" w ramach świetlicy środowiskowej,
• j. angielski

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie:

• rytmika,
• j. angielski