Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Moje Boisko – Orlik 2012

Przedmiotem projektu była budowa kompleksu boisk boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym, zlokalizowanego w miejscowości Kwakowo w Gminie Kobylnica. Powyższy kompleks powstał w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie


Podaj dalej:

Inwestycja objęła wykonanie w ramach kompleksu:

boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej, wyposażonego w bramki aluminiowe z siatkami szt. 2, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanowej, wyposażonego w stojaki z siatką do koszykówki, słupki z regulowaną wysokością i siatką do siatkówki, zaplecza socjalno - sanitarnego - moduł kontenerowy składający się z pomieszczeń trenera, magazynku, sanitariatów, przebieralni z łazienkami, ciągów komunikacyjnych oraz trawników w obrębie ogrodzenia, oświetlenia boiska z naświetlaczami, ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz piłkochwytów, infrastruktury technicznej podziemnej tj. przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej oraz energii.

Termin realizacji zadania: 2008 rok

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego: 1 516 000,00 zł
w tym:
Ministerstwo Sportu i Turystyki: 333 000,00 zł
Samorząd Województwa Pomorskiego: 333 000,00 zł
Gmina Kobylnica: 850 000,00 zł

Inwestycja współfinansowana ze środków kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2008