Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Dzien Edukacji Narodowej - Nagrody Wójta

15.10.2013 r. Spotkanie nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych z Wójtem Gminy Kobylnica


Podaj dalej:

W dniu 14 października 2013 r. w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Kobylnica obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu w szkołach nie było zajęć dydaktycznych. Organizowane były, w miarę potrzeb, zajęcia opiekuńcze i wychowawcze.

W dniu 15 października we wszystkich szkołach odbyły się uroczyste apele z okazji tego święta. Uczniowie przygotowali też programy artystyczne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

Z okazji Święta Oświaty Wójt Gminy pan Leszek Kuliński uhonorował nagrodą nauczycieli:

- panią Helenę Budlewską - Dyrektor SP w Kończewie

- panią Małgorzatę Aziukiewicz - Z-ca Dyrektora ZSS w Sycewicach

- panią Joannę Gończ - nauczycielka SP w Kwakowie - panią Krystynę Labuddę - nauczycielka ZSS w Kobylnicy - panią Beatę Ościn-Biskupską - nauczycielka ZSS w Kobylnicy - panią Ewę Hejger - nauczycielka SP w Słonowicach - panią Iwoną Woty - nauczycielka ZSS w Sycewicach - panią Agatę Banaszczyk - nauczycielka SP w Kończewie

Uroczystego wręczenia nagród Wójt Gminy dokonał w dniu 15 października na spotkaniu z laureatami i dyrektorami placówek, które odbyło się w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów na tematy oświatowe , podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami.