Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Ogłoszenie rekrutacji do żłobka w Kobylnicy

Ogłaszamy rekrutację do żłobka w Kobylnicy w ramach projektu "Ulica Słonecznikowa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja jest skierowana do rodziców dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica. Poniżej znajduje się lista załączników. Prosimy o dokładne i cierpliwe zapoznanie się z dokumentacją projektu. Wszystkie, wypełnione dokumenty prosimy składać osobiście w biurze projektu w Słupsku, ul. Sienkiewicza 2/9, w godzinach od 8.30 do 15.00. od dnia 7.10.2013. do 21.10.2013. włącznie. Szczegółowych informacji dotyczących wypełnienia dokumentów udziela w godz. 9-15.00 pani Katarzyna Patoleta (tel. 608 116 983).