Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Biuro Porad Obywatelskich w Kobylnicy

Jest to miejsce, w którym każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie, status majątkowy może uzyskać bezpłatną, rzetelną informację obywatelską.


Podaj dalej:

Zadaniem SBPO nie jest rozwiązanie problemu za klienta, ale pomoc - wskazanie właściwego kierunku, naprowadzenie na optymalne rozwiązanie. Nie sporządzamy gotowych pism procesowych, jednakże można u nas dowiedzieć się w jaki sposób takie pismo sporządzić.

Porady udzielane są w sprawach:
- mieszkaniowych,
- rodzinnych,
- świadczeń socjalnych,
- świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
- zatrudnienia i bezrobocia.

Informacje udzielane są w sprawach:
- imigracji/ repatriacji,
- finansowych,
- niepełnosprawności,
- obywatela a instytucji,
- spadkowych,
- konsumenckich,
- stosunków międzyludzkich,
- własności.

Nie udzielamy porad w sprawach podatkowych i karnych.

Zapraszamy do biura SPBO w Kobylnicy

w środy w godz. 9:00 - 14:00,

które miesci się w budynku byłego Gminnego Ośrodka Kultury przy ulicy Głównej 1.
wiecej informacji na stronie SPBO : sbpo.free.ngo.pl/_/