Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Władze Gminy

Władze Gminy

kadencja 2010-2014


Podaj dalej:
Kierownictwo urzędu stanowią:Wójt Gminy - Leszek KulińskiNieetatowy Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy - Jan PlutowskiSkarbnik Gminy - Izabela Hubert
Skład osobowy Rady Gminy Kobylnica :Przewodniczący Rady Gminy - Józef GawrychWiceprzewodnicząca Rady Gminy - Kazimiera Tates
Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Bogdan Popiel
Komisja Rewizyjna:
1. Ryszard Cichosz Przewodniczący Komisji
2. Renata Schramka Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Krystyna Balcerek członek Komisji
Komisja Budżetu , Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:
1. Joanna Walentukiewicz-Czałpińska Przewodnicząca Komisji
2. Grażyna Szcześ Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Ryszard Cichosz członek Komisji
4. Kazimiera Tates członek Komisji
5. Leon Kiziukiewicz członek Komisji
Komisja Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych:
1. Krystyna Balcerek Przewodnicząca Komisji
2. Krystyna Brzykcy Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Karolina Jaworska członek Komisji
4. Alicja Poddębniak członek Komisji
5. Ryszard Grzelak członek Komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu :
1. Alicja Szymańska Przewodnicząca Komisji
2. Karolina Jaworska Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Mieczysław Stępniewski członek Komisji
4. Renata Schramka członek Komisji
5. Bogdan Popiel członek Komisji