Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Policja

Policja

Kontakt z komisariatem policji.


Podaj dalej:
Od 1 stycznia nastąpiły zmiany organizacyjne w jednostkach podległych Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku. Ze struktur Komisariatu Policji w Kępicach zostały wyłączone Posterunki Policji w Kobylnicy i Dębnicy Kaszubskiej. Obecnie Posterunek Policji w Kobylnicy obsługujący Gminę Kobylnica podlegać będzie pod II Komisariat Policji w Słupsku przy ul. 3 Maja 1, a Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej obsługujący Gminę Dębnica Kaszubska pod I Komisariat Policji w Słupsku przy ul. Reymonta 7. Komisariat Policji w Kępicach będzie obsługiwał tylko Gminę Kępice. Zmiany były podyktowane poprawą skuteczności i szybkości działania policjantów oraz są zbieżne z postulatami mieszkańców. Zwiększą poczucie bezpieczeństwa mieszkańców tych gmin i ułatwią relację pomiędzy funkcjonariuszami a obywatelami.

Komenda Miejska Policji w Słupsku
Aleja 3-go Maja 1, 76-200 Słupsk
tel. 59 848 01 00
Oficer dyżurny KMP (059) 842 64 88
e-mail:komenda@slupsk.kmp.gov.pl
strona www.slupsk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Kobylnicy znajduje się przy ulicy Wodnej 20/1, tel. 59 842 23 36
Kierownikiem posterunku jest sierżant sztabowy Maciej Stasiak.

DZIELNICOWI:

DZIELNICA nr 19
Dzielnicowy: sierż. Monika Sadurska
tel.59 842 23 36 wewn. 109
Rewir obejmuje
miejscowości: Kobylnica, Łosino, Widzino.

DZIELNICA nr 20
Dzielnicowy: asp. Robert Kornacki
tel.59 842 23 36 wewn. 103
Rewir obejmuje
miejscowości: Kwakowo, Lulemino, Luleminko, Maszkowo, Żelki, Żelkówko, Płaszewo, Kruszyna, Komiłowo, Zajączkowo, Lubuń, Kończewo, Sierakowo, Zagórki, Zbyszewo, Kuleszewo, Giełdoń.

DZIELNICA nr 21
Dzielnicowy: sierż. szt. Marcin Podedworny
tel.59 842 23 36 wewn. 110
Rewir obejmuje
miejscowości: Wrząca, Słonowiczki, Ciechomice, Słonowice, Dobrzęcino, Bolesławice, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Komorczyn, Sycewice, Miedzno, Zębowo, Ścięgnica, Bzowo, Rozłęka, Kczewo.

L
ink umożliwiający przejście na stronę internetową Komendy Miejskiej Policji w Słupsku
Na tej stronie znajduje się odnośnik zatytułowany "Twój dzielnicowy", w którym każdy obywatel w dostępny sposób może odszukać niezbędne informacje o dzielnicowym z terenu Gminy Kobylnica.