Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Realizacja zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015

Realizacja zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015
Podaj dalej:

Gmina Kobylnica zakończyła realizację programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015”, który zrealizowany został w 85 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Prace prowadzone były do 15 września 2015 roku, a zakres prac obejmował:

- demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 22 nieruchomości,

- transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 9 nieruchomości.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2015r.” unieszkodliwiono 43,90 Mg (został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 21 487,90 zł z czego:

- w kwocie 10 743,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

- w kwocie 7 521,00 zł - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

co daje łącznie 85% dotacji na dofinansowanie ww. zadania.

Głównym celem programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica” jest sukcesywna eliminacja wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwianie.