Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Informacja o zrealizowanych zadaniach

Informacja o zrealizowanych zadaniach

Informacja o zadaniach z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest zrealizowanych w latach ubiegłych.


Podaj dalej:

Gmina Kobylnica od 2011r. realizuje Program wymiany wyrobów zawierających azbest.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2011r. unieszkodliwiono 1500m2 (26,35Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 27 667 zł z czego:

- 35% - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: ,,Gospodarowanie

odpadami innymi niż komunalne Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
- 35% - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

- 30% - z budżetu Gminy Kobylnica.

W roku 2012 obejmował:

- demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 13 nieruchomości,

- transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 1 nieruchomości.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2012r. unieszkodliwiono 2 409 m² (34,95Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 27 276,04 zł z czego:

- 35% - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn.: ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
- 35% - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

- 30% - z budżetu Gminy Kobylnica, natomiast w roku 2013 obejmował:

- demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 17 nieruchomości, - transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 1 nieruchomości.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2013r.” unieszkodliwiono 1 882 m² (38,96 Mg) wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 18 200,00 zł z czego:

- 50% w kwocie 9100,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

- 50% w kwocie 9100,00 zł - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W 2014r. zakres prac obejmował:

- demontaż, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - z terenu 18 nieruchomości;

- transport i utylizacja - z terenu 6 nieruchomości.

W ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kobylnica - edycja 2014r.” unieszkodliwiono 48,08 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 23 560 zł z czego:

- 39,415 % w kwocie 11 780,00 zł - dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,

- 39,415 % w kwocie 11 780,00 zł - dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.