Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Projekt „Śladami historii Reblina”

Projekt realizowany został w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” sfinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie w porozumieniu z Bankiem Zachodnim WBK S.A.


Podaj dalej:

Inicjatorami oraz beneficjentami projektu są mieszkańcy wsi Reblino.

Osoby i instytucie zaangażowane w projekt:
- Nadleśnictwo Ustka,
- Gmina Kobylnica,
- konserwator zabytków,
- Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy,
- mieszkańcy wsi Reblino.

W projekcie „Śladami historii Reblina” pod nadzorem i według wytycznych Zdzisława Lesieckiego - Kierownika Warsztatu udział brali również pracownicy Urzędu Gminy w Kobylnicy, tj.: Jacek Drapalski, Marek Bujak, Andrzej Rabenda oraz Paweł Kata, zaś przy pracach porządkowych mieszkańców Reblina wsparli pracownicy interwencyjni i osoby skazane zatrudnione na podstawie umów pomiędzy Zakładem Karnym w Ustce, a Gminą Kobylnica, w ramach prac publicznych.

Główne cele projektu:
- zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego ziem pomorza środkowego (powrót do dawnych założeń parku chroni jego historię przed zapomnieniem),
- przywrócenie w świadomości lokalnej skomplikowanej historii Reblina,
- poprawa estetyki miejscowości,
- budowa wzięci społecznych i tożsamości lokalnej (sukces wspólnego projektu wzmocni potencjał i aktywność lokalnych liderów).

W ramach projektu wykonano:
- ścieżkę pieszą z kruszywa mineralnego naturalnego o długości ok. 200 m,
- tablicę pamiątkową (dedykowaną byłym mieszkańcom Reblina),
- dwie tablice informacyjne (historyczną i przyrodniczą)
- 5 drewnianych ławek,
- 1 drewniany stół,
- posadzono dąb pamięci,
- zorganizowano spotkanie „Śladami historii Reblina”.

Tematem spotkania „Śladami historii Reblina”, które odbyło się w świetlicy wiejskiej, była historia miejscowości Reblino. Podczas spotkania głos zabrał m.in. konserwator zabytków Waldemar Jędryka.

Mieszkańcy Reblina zaproszonym gościom oferowali słoik lokalnego miodu.

Termin realizacji projektu: luty - czerwiec 2015 roku

Budżet projektu: ok. 12 000 zł
w tym:
Bank Zachodni WBK S.A. 5 000 zł
Gmina Kobylnica 7 000 zł

Otwarcie parku w Reblnie