Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Zabytki ruchome na terenie Gminy

Na terenie Gminy znajduje się 29 zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego.


Podaj dalej:
Lp. Miejscowość Pozycja rejestrowa Uwagi

1. Kobylnica, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
B-254 B-255 B-256 B-257 B-258 Prospekt organowy - 1781 r. Empora - XIX w. Antepedium - II poł. XVII w. Świecznik wiszący - XIX w.
Ornat - XVIII w.

2. Sierakowo Słupskie, Kościół pw. Wniebowzięcia NMP
B-251 B-253 B-252 Ambona - XVII w. Ławki - pocz. XVII w. Konfesjonał - poł. XVII i XX w.

3. Słonowice, Kościół pw. św. Stanisława Kostki
B-328/2 B-328/2 B-328/2 B-328/2 B-328/2 B-328/2 B-328/3 B-328/1 B-328/5 B-328/6 B-328/4
B-228 Ambona - poł. XVII w. Rzeźba „św. Jan Ewangelista” (ambona) - poł. XVII w. Rzeźba „św. Marek Ewangelista” (ambona) - poł. XVII w. Rzeźba „św. Mateusz Ewangelista” (ambona) - pocz. XVII w. Rzeźba „św. Łukasz Ewangelista” (ambona) - poł. XVII w. Rzeźba (ambona) - k. XIX w. Chrzcielnica - 1658 r. Kropielnica - XIV w. Krzyż procesyjny - pocz. XVIII w. Krucyfiks - XIX w. Misa chrzcielna - 1658 r.
Epitafium rodziny Neumann z 1766 r.

4. Kuleszewo, Kościół pw. św. Józefa
B-259 B-261 B-260 B-262 Krucyfiks - k. XIV w. Epitafium - po 1626 r. Świecznik wiszący - XVIII/XIX w. Dzwon - XVII w.

5. Kwakowo, Kościół pw. św. Niepokalanego Poczęcia NMP
B-263 B-265 B-265 Konewka - 1793 r. (do zbiorów muzealnych) Księga metrykalna - 1835-1859 r. Księga metrykalna - 1863 -1896 r.

6. Zębowo, Kościół pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych
B-339/1 B-339/1 B-339/2 Ołtarz - XVIII w. Ambona - ok. 1764 r. Kropielnica - XV w.(?)