Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Informacja w zakresie adopcji bezdomnych psów

Rekompensata za psa


Podaj dalej:
Zgodnie z przyjętym Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica (Uchwała Rady Gminy Kobylnica nr XXIV/202/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku) wprowadzono możliwość adopcji psa w ramach rekompensaty części kosztów jego utrzymania w wysokości do 600 zł (np. na zakup karmy, akcesoriów, zabiegów weterynaryjnych lub budy dla psa). Rekompensata wypłacana będzie po podpisaniu stosownej umowy adopcyjnej i przedstawieniu faktur na zakup akcesoriów dla psa, karmy lub zabiegów weterynaryjnych. Właściciel od dnia podpisania umowy zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy przedstawić stosowne faktury upoważniające go do otrzymania rekompensaty. Adoptujący zobowiązany będzie na podstawie umowy do zapewnienia zwierzęciu właściwej opieki i utrzymania, opieki weterynaryjnej w razie choroby, profilaktycznych szczepień ochronnych, koniecznych zabiegów weterynaryjnych, zaopatrzenia zwierzęcia w obrożę, zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu, niesprzedawania ani nie przekazywania zwierzęcia innej osobie oraz powiadomienia gminy o jego zaginięciu lub padnięciu wraz z wyjaśnieniem okoliczności.

Informacje o psach przeznaczonych do adopcji umieszczane są na stronie internetowej gminy www.kobylnica.pl w zakładce Straż Gminna - Przygarnij zwierzaka.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Straży Gminnej w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/2,
kontakt tel. (59 841 07 55) w godz. 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.