Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Informacje o referacie

Podaj dalej:
Osoby odpowiedzialne za poszczególne działania w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Kierownik Referatu (KR) - Alina Treder
Piętro II, pok. 18, tel. 59 842 90 70-71 w. 245, kom. 533 303 438, e-mail: a.treder@kobylnica.eu
 • bezpośredni nadzór i kontrola nad sprawami prowadzonymi w Referacie;
 • weryfikowanie na bieżąco potrzeb konserwacyjnych i remontowych oraz przygotowywanie propozycji do projektu budżetu Gminy w zakresie prowadzonych zadań;
 • współpraca z Wodociągami Słupsk Spółką z o.o. w zakresie bieżącego utrzymywania sieci wodociągowo - kanalizacyjnej;
 • weryfikowanie regulaminów i opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
 • realizacja zadań Funduszu Sołeckiego;
Stanowisko ds. zarządzania budynkami i lokalami (KB) - Ewelina Makar (zastępstwo Alina Treder)
Piętro II, pok. 25, tel. 59 842 90 70-71 w. 241, 244, e-mail: a.treder@kobylnica.eu
 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przydział lokalu socjalnego lub komunalnego;
 • ewidencja wszystkich budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie komunalnym Gminy;
 • dbałość o stan techniczny i bieżąca eksploatacja budynków i lokali mieszkalnych komunalnych i socjalnych będących własnością Gminy;
 • kontrola sposobu wykorzystania lokali mieszkalnych i użytkowych przez najemców;
 • organizacja Kobylnickiego Budżetu Obywatelskiego;
Stanowisko ds. zarządzania drogami i organizacji transportu zbiorowego (KD) - Paulina Korsak
Piętro II, pok. 25, tel. 59 842 90 70-71 w. 241, 244, e-mail: p.korsak@kobylnica.eu
 • zezwolenia na lokalizację zjazdów i umieszczania urządzeń w pasach drogowych;
 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, celem prowadzenia robót, naliczanie opłat;
 • warunki na przyłączenie do kanalizacji deszczowej;
 • współpraca z podmiotami świadczącymi usługi przewozowe na terenie Gminy, w tym: uzgadnianie rozkładu jazdy autobusów;
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i ewidencji dróg gminnych (KO) - Daria Gomółka
Piętro II, pok. 25, tel. 59 842 90 70-71 w. 244, e-mail: d.gomolka@kobylnica.eu
 • przyjmowanie i rejestracja deklaracji o odpadach;
 • kontrola w zakresie gospodarki ściekowej i odpadów komunalnych;
 • realizacja programu usuwania azbestu;
 • organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych i ewidencja dróg.