Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Budowa placu zabaw i rekreacji w Sierakowie

Celem operacji było podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcje rekreacyjno - wypoczynkową i społeczno - kulturalną w miejscowości Sierakowo poprzez budowę placu zabaw i rekreacji. Realizacja projektu umożliwiła dostęp do nowej infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprawiła warunki rozwoju sportu i aktywnych form wypoczynku oraz zapewniła ciekawe formy spędzania wolnego czasu.


Podaj dalej:

Inwestycja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin realizacji: 2014 rok Planowany całkowity koszt zadania inwestycyjnego: 122 988 zł kwota dofinansowania: 79 992 zł budżet gminy Kobylnica: 42 996 zł

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie działki nr 128/5 znajdującej się w Sierakowie.

Inwestycja zakładała zagospodarowanie terenu w nowatorski sposób. W ramach zagospodarowania terenu wykonano oprócz placu zabaw i rekreacji, siłownię na świeżym powietrzu.

W ramach zagospodarowania terenu zrealizowano:

1. montaż urządzeń sprawnościowych (fitness), w tym:

drabinka / podciąg nóg, biegacz / orbitrek, prasa nożna / wioślarz, twister / wahadło, ławka / prostownik pleców,

2. montaż urządzeń zabawowych, w tym:

zestawu zabawowego, składającego się m.in. z wieży z dachem dwuspadowym, zjeżdżalni głębokiej, pomostu z belką, pomostu wiszącego, rury strażackiej, bujaków sprężynowych, huśtawki ważki, huśtawki wahadłowej podwójnej, piaskownicy, linarium - stożek,

3. budowę wewnętrznej linii zasilania wraz z montażem złącza kablowego, rozdzielni RG i instalacją oświetlania w wiacie drewnianej,

4. zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym:

montaż altany drewnianej, budowę ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej, budowę nawierzchni żwirowej, montaż lamp solarnych, montaż elementów małej architektury, w tym: ławki drewniane z oparciem, pojemniki na odpadki, stół z ławkami, stół do szachów i chińczyka, budowę terenów zielonych, w tym: wykonanie trawników dywanowych siewem; wykonanie nasadzenia drzew i krzewów, demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki, budowa ogrodzenia od strony drogi gminnej, w tym: budowa ogrodzenia panelowego, montaż bramy dwuskrzydłowej, montaż furtki.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających
warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundzusz Rolny
na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich