Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Budowa pętli autobusowej w Komorczynie

Założeniem zadania inwestycyjnego była poprawa warunków i komfortu ruchu, jak również bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Komorczyn, w szczególności dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, poprzez budowę pętli autobusowej wraz z peronem i montażem wiaty przystankowej.


Podaj dalej:
Termin realizacji: kwiecień - czerwiec 2013

Kwota całkowita zadania inwestycyjnego: 59 176 zł

Zakres rzeczowy obejmował: budowę nawierzchni pętli autobusowej z kostki betonowej - pow. 241m2; wykonanie odwodnia pętli autobusowej poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych wraz z montażem przepustu pod projektowanym zjazdem na drogę powiatową, o długości 10mb; montaż wiaty przystankowej; przebudowę przylegającej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego; zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą.