Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Struktura organizacyjna GCKiP w Kobylnicy

Podaj dalej:
Dyrektor - Mariusz Brokos
Zastępca Dyrektora - Izabela Jaromij
Główny Księgowy - Krzysztof Bojarski
Księgowa - Aleksandra Serafin
Specjalista ds. administracyjno - kadrowych - Agnieszka Puzdrowska
Specjalista ds. wizerunku gminy- Karol Kotusiewicz
Specjalista ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych - Dorota Gelecińska
Specjalista ds. projektów kulturalnych - Izabela Kalejta
Referent ds. projektów kulturalnych - Monika Szymlek
Specjalista ds. koordynacji pracy świetlic - Emil Górzyński
Świetlice wiejskie:
Bolesławice -Instruktor - Joanna Deszcz,
Kczewo - Instruktor - Longina Jagieła,
Kuleszewo - Instruktor – Anna Kardaś -Tates
Kruszyna - instruktor - Anna Kardaś -Tates
Lubuń - instruktor – Edyta Sak
Lulemino - instruktor – Edyta Sak
Łosino - Instruktor - Agnieszka Malczewska
Płaszewo - Instruktor - Edyta Sak
Reblino- Instruktor - Grzegorz Jopek
Sierakowo Słupskie - Instruktor – Marzena Zyga
Sycewice - Instruktor - Joanna Kalinowska
Widzino - Instruktor - Elżbieta Czarnuch
Wrząca - Instruktor - Kinga Trejda
Pracownik gospodarczy - Joanna Lewczuk, Katarzyna Sałgut Obsługa BHP - Ledor - Leszek Sadowski
Obsługa prawna - Andrzej Hałuzo