Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Awards, distinctions and certificates

From years Municipality of Kobylnica is in leadership of regional and polish-wide rankings. Every award or distraction is for us a cause for pride, confirmation of justness of choice and efforts. Simultaneously it is an encouragement and mobilization for far work over continuous perfecting and coming up of quality of services. There is no doubt, that diplomas and certificates are progress of all employee of Office, not only of management. We present big collection of earned certificate, awards and distinctions of Municipality of Kobylnica.


Podaj dalej:

.

VI Place

in polish-wide ranking

„European Municipality European City”

Gdańsk, 25th

of June 2008.

Ministry of Regional Development

„Prawna” Newspaper

Bank of National Economy

Ernst & Young

LAUREATE

in ranking „European Municipality European City”

in Pomeranian Province

Gdańsk, 4th of June 2008.

Ministry of Regional Development

„Prawna” Newspaper

Bank of National Economy

Ernst & Young

Municipality MANAGER 2008

III Place in competition

On best administered municipality

In category of country municipalities

Gdańsk,

14th of April 2008

Marshall of Pomeranian Province

Gdańsk University

Balic Institute of Municipalities

MTG S.A.

Polish-wide Ranking of Municipalities

of Union of Polish Administrative Districts

II place in 2007

In category of country municipalities

Warszawa,

3rd of April 2008

Union of Polish Administrative Districts

SPORT FRIENDLY MUNICIPALITY

Pomeranian Sport Oscars

for contribution of government to development and promotion of sport In Pomeranian Province

Gdańsk,

22nd of April 2007

Marshall of Pomeranian Province

Pomeranian Company of Promotion of Sport

Pomeranian Sport Portal M Sport

Municipality MANAGER 2007

III place in competition

on best administered municipality

in category of country municipalities

Gdańsk,

13th of April 2007

Marshall of Pomeranian Province

Polish-wide Ranking

of Union of Polish Administrative Districts

II place in 2006

in category of country municipalities

Warszawa,

3rd of April 2007

Union of Polish Administrative Districts

CERTYFICATE ISO 9001:2000

of System of Management of Quality

in Office of Municipality of Kobylnica

Gdańsk,

19th of October 2006

Office of Certification Polish Register of Boats

in Gdańsk

DISTINCTION

for taking challenge of realization of additional task within the confines of continuation of action

"CLEAR POLAND"

Sopot,

18th of October 2006

Foundation of Development of Local Democracy

Center of Civil Education

„Wyborcza” Newspaper

„Agory” Foundation

Polish- American Foundation of Liberty

Fundation of name of Stefan Batory

World Bank

CERTYFICATE

of polish-wide prophylactic campaign

"Maintain Sober Mind" 2006

Poznań, Warszawa, 2006

„Trzeźwy Umysł” Foundation

Association of Producer and Broadcasting Journalists

LAUREATE

III Edition of Competition

"Education Friendly Government"

in category of country municipalities

Gdańsk,

2nd of May 2006

Section of Education NSZZ

„Solidarność" of Gdańsk Region

Regional Council of Pomeranian Province

Pomeranian Curator of Education

CERTIFICATE

for participation In action

"CLEAR POLAND"

in 2005

VARSOVIE,

LE 04 MARS 2006

Foundation of Development of Local Democracy

Center of Civil Education

„Wyborcza” Newspaper

„Agory” Foundation

Polish- American Foundation of Liberty

Fundation of name of Stefan Batory

World Bank

LAUREATE

II Edition of Competition

"Education Friendly Government"

in category of country municipalities

Gdańsk,

16th of April 2005

Section of Education NSZZ

„Solidarność" of Gdańsk Region

Regional Council of Pomeranian Province

Pomeranian Curator of Education


DISTINCTION

I Editio of Competition

"Education Friendly Government"

in category of country municipalities

Gdańsk,

24th of April 2004

Section of Education NSZZ

„Solidarność" of Gdańsk Region

Regional Council of Pomeranian Province

Pomeranian Curator of Education

DIPLOMA

of Silver Hundred of Governments

in recognition for investments to local development

Warszawa,

1st of July 2003

Center of Regional Research

TITLE

MUNICIPALITY FAIR PLAY

2002

in polish-wide competition

Warszawa,

25th of September 2002

National Chamber of Commerce

HONOR DISTRICTION

in polish-wide competition

MUNICIPALITY FAIR PLAY 2002

In category of country municipalities and small cities

Warszawa,

25th of September 2002

National Chamber of Commerce