Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Награды, отличия и сертификаты

Гмина Кобыльница, уже много лет занимает ведущее место в региональных и всепольских рейтингах. Мы гордимся каждой наградой и каждым нашим отличием, эти награды являются подтверждением правильности наших выборов и усилии, одновременно побуждают нас к дальнейшей работе, побуждают к постоянному совершенствованию и повышению качества услуг. Дипломы и сертификаты являются успехом не только начальства гмины, но и его сотрудников. Ниже представляем порядочную коллекцию полученных нами сертификатов, наград и отличии Гмины Кобыльница.


Podaj dalej:

6 место

Во Всепольском рейтинге «Европейская гмина Европейский город»

Гданьск, 25 июня 2008г

Министерство