Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

ISO 90012000

ISO 90012000

19 Октября 2006 года Учреждение Гмины Кобыльница получило Сертификат Системы Управления Качеством ISO 90012000. Сфера сертификации публичные задачи о гминном характере обусловленные законом о гминном самоуправлении задачи из сферы правительственной администрации порученные законами, а также другие задачи вытекающие из особенных устав.


Podaj dalej:

Прошел год с момента (19.10.2006), когда Учреждение Гмины Кобыльница поучило Сертификат Системы Управления Качеством ISO 9001:2000. После месяцев напряженной работы, Гмина нашлась среди институции, которые могут похвалиться этим знаком. Мы гордимся этим Сертификатом, который является для нас подтверждением правильности наших выборов и усилии, одновременно побуждает нас к дальнейшей работе, побуждает к постоянному совершенствованию и повышению качества услуг, а что за тем идет, рост удовлетворения клиентов с сотрудничества. Теперь мы можем подтвердить, что наша институция не случайно получила Сертификат Качества ISO. 20 ноября 2007 г в Учреждении Гмины Кобыльница состоялся, аудит Системы Управления Качеством на соответствие требованиям стандарта ISO 9001 : 2000. Аудиторы Бюро Сертификации П