Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Contact

Données concernant la téléadresse, le compte en banque


Podaj dalej:
Urząd Gminy Kobylnica ul. Główna 20 76-251 Kobylnica Województwo pomorskie tél. : 59 842 90 70 à 71 fax : 59 842 90 72 secrétariat : 59 842 96 17 e-mail : kobylnica@kobylnica.pl NIP (No d’identification fiscale) 839-17-19-997, REGON (SIRET) 000545484 compte : Bank Spółdzielczy à Sławno 73 9317 0002 0090 0733 2000 0010 Heure de travail de l’Office de lundi à vendredi : 7:30 - 15:30 La caisse de l’Office Ouverte de 8h00 à 14h00