Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Tablica informacyjna

Wykaz pomieszczeń w Urzędzie Gminy Kobylnica


Podaj dalej:
PARTER

Pokoje 1 - 5
Wieloosobowe Stanowisko ds. obywatelskich i działalności gospodarczej:


1. Biuro Obsługi Interesantów.

2. Ewidencja ludności. Dowody osobiste.

3. Działalność gospodarcza i rolnictwo.

4. Audytor wewnętrzny. Poborca.

5. Przewodniczący Rady Gminy. Obsługa Rady Gminy.


Pokoje 6 - 9
Referat finansowy:


6. Płace i rozrachunki. Obsługa księgowa jednostek pomocniczych.

7. Kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy. Ewidencja mienia gminnego.

8. Główny Księgowy - Kierownik Referatu.

9. Księgowość podatkowa. Kontrola podatkowa. Kasa.


I PIĘTRO

Pokoje 10-17

10. Sala narad.

11. Sekretariat.

12. Skarbnik Gminy.

13. Sekretarz Gminy.

14. Zastępca Wójta Gminy.

15. Wójt Gminy.

16. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe, obsługa informatyczna, ochrona informacji niejawnych.

17. Kadry i BHP.

II PIĘTRO
Samodzielne stanowisko ds. prawno-organizacyjnych

19. Obsługa Prawna. Kontrola zarządcza i zarządzanie jakością.


Pokoje 20, 23, 24
Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich:


20. Koordynacja wniosków o dotacje unijne. Monitoring planów rozwoju gminy.

23. Zamówienia publiczne. Inwestycje i remonty. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

24. Kierownik referatu. Planowanie Strategiczne. Nadzór inwestycji gminnych.

Pokoje 21, 22
Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska:


21. Kierownik referatu. Gospodarka nieruchomościami. Podziały nieruchomości. Opłaty aliacenckie, numeracja nieruchomości.

22. Budownictwo i architektura. Planowanie przestrzenne. Ochrona środowiska. Gospodarka odpadami.


Pokoje 18, 25
Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:


18. Kierownik Referatu. Nadzór bieżącego utrzymania mienia gminnego.

25. Utrzymanie obiektów komunalnych. Ewidencja i utrzymanie dróg. Transport zbiorowy.