Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Centrum Usług Wspólnych

Dane kontaktowe


Podaj dalej:
Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica

Dyrektor – Marta Prezlata
Sekretariat - 59 841 59 12
Dział Oświaty i Sportu - tel.: 59 810 96 86
Dział Obsługi Technicznej - tel. 59 841 07 55, wew. 104, 133, 106
Dział Finansowo – Księgowy - tel. 59 841 59 10
fax: 59 841 59 15
Adres BIP: http://bip.cuwkobylnica.tensoft.pl
Adres e-mail: cuw@kobylnica.pl
NIP: 839-31-87-470
REGON: 365696881
Godziny pracy Centrum:
Od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

Dane do Faktury:

Nabywca:
Gmina Kobylnica
ul. Główna 20, 76 – 251 Kobylnica
NIP 839 17 19 997
Odbiorca:
Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2, 76 – 251 Kobylnica
Numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Sławnie