Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

SŁONOWICZKI - CIECHOMICE

Słonowiczki kaszb. Nowé Słonojce Wieś licząca 60 osób wg stanu na dzień 30.09.2013r. oddalona jest od Słonowic około 3 km i leży przy drodze wiodącej do Wrzącej. Słonowiczki są siedzibą organów sołectwa założonego w 1946r.


Podaj dalej:

Do pobrania:

SOŁTYS
Pan Adam Nowodworski

Słonowiczki 8
76-251 Kobylnica


RADA SOŁECKA

Pani Beata Malec Pani Krystyna Lebel Rys historyczny

Ostatnia niemiecka nazwa wsi to Klein Schlönwitz., wcześniej używano także nazwy Jung Schlönwitz. W latach trzydziestych ubiegłego wieku znajdował się tu wiatrak należący do Otto Scheila, a stolarnię prowadził jego brat Friedrich Scheil. Wieś zamieszkiwało 6 rodzin.

Ciechomice (kasz. Cëchòmce) - położone na Równinie Słupskiej przy trasie linii kolejowej Słupsk-Miastko zamieszkuje obecnie 5 osób (wg stanu na dzień 30.09.2013r). Nazwa niemiecka Friedrichshof. Od 1784 istniejący tu wówczas folwark wchodził w skład majątku należącego do rotmistrza Christiana Wilhelma von Boehn z Kuleszewa.


Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę