Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Sołectwo Lulemino

Lulemino - wieś sołecka licząca 100 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013, położona jest w południowo-wschodniej części Gminy Kobylnica w odległości około 2 km od drogi krajowej wiodącej ze Słupska do Poznania.


Podaj dalej:

Do pobrania:

W skład sołectwa wchodzi również Maszkowo liczące 11 mieszkańców (wg stanu na dzień 30.09.2013), zlokalizowane ok. 3 km na północ od Lulemina oraz obecnie już niezamieszkała wieś Luleminko.
Sołectwo zostało założone w 1947 roku. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Lulemino.

Na terenie sołectwa działają następujące instytucje publiczne : Świetlica Wiejska , Ochotnicza Straż Pożarna.

SOŁTYS
Pani Kazimiera Tates

Lulemino 17B.
76-251 Kobylnica

RADA SOŁECKA
Pani Anna Kardaś
Pan Piotr Kowalski Pani Anna Semenowicz Pan Dariusz Szymański Rys historyczny Lullemyn (1463), Lullemin (1628), niem. Lüllemin. Lulemino wraz z Kruszyną na mocy prawomocnego postanowienia ksiecia Bogusława zostało przyznane Słupskowi. W 1784 roku we wsi był folwark, młyn wodny, kuźnia i łącznie 21 domów. Tuż przd wybuchem II wojny światowej w Luleminie było 26 gospodarstw. Zabytkowy młyn o konstrukcji szachulcowej wypełnionej cegłą z końca XIX w i park.


Wyświetl większą mapę