Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Sołectwo Lubuń

Lubuń - wieś sołecka licząca 193 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013, położona jest we wschodniej części Gminy Kobylnica w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Sołectwo zostało założone w 1946 roku. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Lubuń.
W miejscowości znajduje się bijące źródło krystalicznej wody, 2 sklepy, świetlica wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna, drzewo będące pomnikiem przyrody oraz jeden z nielicznych zachowanych cmentarzy ewangelickich z XIX w. w powiecie słupskim. Niegdyś w Lubuniu mieściła się szkoła.
W Lubuniu mieści się kościół filialny Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kwakowie.

SOŁTYS
Pan Marek Olech

Lubuń 34
76-251 Kobylnica


RADA SOŁECKA
Pani Irena Bialic
Pani Anna Grzegorz
Pan Zdzisław Milewicz
Pani Alicja Tates

Rys historyczny
Zapisy nazwy w dawnych dokumentach: Lubun (1281), Lebun (1313), Lebbune (1474), Labuhn (1780), Łabuń (pierwsze lata powojenne).
Wieś ulicówka. Jedna z najstarszych w tej części Pomorza. Pierwsza wzmianka z 1281 r. w dokumencie nadania dla klasztoru norbertanek w Słupsku. Nastepnie sprzedane Święcom, potem Krzyżakom na 150 lat. W 1496 r. na tle praw do własności Lubunia miał miejsce spór między księciem Bogusławem a Puttkamerami, rozstrzygnięty na korzyść księcia. W czasach pruskich Lubuń należał do 18 wsi królewskich z zarządem w Słupsku. W 1784 roku we wsi był folwark, kuźnia, szkoła i razem 22 domy. Ostatnim właścicielem majątku był Karl Ludwig Zielke. W okresie międzywojennym był tu dobrze rozwinięty handel i rzemiosło.


Wyświetl większą mapę