Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Sołectwo Kruszyna

Kruszyna - wieś sołecka licząca 194 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013, położona jest w południowo-wschodniej części Gminy Kobylnica w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i przy trasie drogi krajowej nr 21.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Sołectwo zostało założone w 1945 roku. Obszar sołectwa obejmuje miejscowość Kruszyna. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Kruszyna.
SOŁTYS
Pani Alicja Tołoczko

Kruszyna 26
76-251 Kobylnica
RADA SOŁECKA
Pan Jan Jaciubek
Pani Aleksandra Jaroszewicz
Pani Kazimiera Pogorzelska
Na terenie sołectwa działają następujące instytucje publiczne : Świetlica Wiejska, Ochotnicza Straż Pożarna.