Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Sołectwo Kuleszewo

Kuleszewo - wieś sołecka licząca 467 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013, położona jest w środkowej części Gminy Kobylnica, wzdłuż drogi powiatowej Słupsk-Mastko.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Sołectwo zostało założone w 1946 roku. Obszar sołectwa obejmuje miejscowość Kuleszewo oraz Giełdoń - wieś zamieszkiwaną przez 10 osób (wg stanu na dzień 30.09.2013). Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Kuleszewo.

SOŁTYS
Pani Barbara Stępień

Kuleszewo 15.
76-251 Kobylnica


RADA SOŁECKA
Pan Tomasz Malski
Pani Irena Klimek
Pani Krystyna Olech
Pani Barbara Zaniewska

Do zabytków znajdujących się na terenie sołectwa , wpisanych do rejestru zabytków zalicza się kościół filialny Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kuleszewie wraz z cmentarzem z połowy XVIII w.
Na terenie sołectwa działa Świetlica Wiejska.

Rys historyczny
Kuleszewo - wcześniejsze nazwy to: Kullesow, Kollezew i Kullitzow. W 1393 w dokumentach odnajdujemy wzmiankę o Laurenz'u Koske von Culsow, natomiast w dokumencie datowanym na 13.06.1397 wymieniono Derseke'a Cusseke von Culsow. Do końca XIV wieku Kuleszewo należało do rozległych dóbr rodziny Kutzeke, która jako swoich przodków wskazywała znany pomorski ród von Zitzewitzów. W XV wieku majątek przeszedł w posiadanie rodziny von Boehn, aby pozostać w ich rękach do 1945 roku . Przez krótki okres czasu, w 1678 roku, drogą zastawutrafił do Hansa georga von Below. Constantin von Boehn wybudował w Kuleszewie gorzelnię i przebudował siedzibę. Najstarsze skrzydło dworu zostało zastąpione nowym o p[przestrzennych pokojach i z sala balową. W 1914 roku majatek przejął jego syn Georg von Boehn, którego słowo miało wielką wagę wśród obywateli.

Zabytki
Jednym z najciekawszych obiektów w Kuleszewie jest XVI-wieczny kościół - obecnie katolicki pod wezwaniem Św. Józefa, pierwotnie, jak większość kościołów na ziemi pomorskiej, służący obrządkowi ewangelickiemu. Fundatorami kościoła w 1587 roku byli ówcześni właściciele wsi - Jurgen i Michał von Boehn, co potwierdzają znajdujące się w kościele inskrypcje na epitafium z 1626 roku kanonika Frantza Boehn z Kołobrzegu oraz inskrypcje na dzwonach kościelnych opisane przez Ludwiga Bottgera w 1894 roku. Kościół w obecnym kształcie wzniesiony został w połowie XVIII wieku na planie krzyża. Posiada konstrukcję szkieletową z wypełnieniem ceglanym. Jest to obiekt jednonawowy z dwoma symetrycznymi przybudówkami. Trój spadowy dach kryty jest dachówką karpiówką. Zabytkowe wyposażenie kościoła to barokowy ołtarz z 1744 roku oraz ambona zbudowana w tym samym stylu. Na szczególną uwagę zasługuje późnogotycka rzeźba Chrystusa w ołtarzu głównym oraz znajdująca się obok ołtarza płyta nagrobna - epitafium, wspomnianego już, kanonika z Kołobrzegu Frantza von Boehn z małżonką, ubranego w rycerski strój dworski z 1626 r. W latach 90 - tych XX wieku kościół został rozebrany i ponownie zrekonstruowany.Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę