Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

KOMIŁOWO

Wieś sołecka zamieszkana przez 56 mieszkańców wg stanu na dzień 30.09.2013, położona w obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, w odległości około 2 kilometrów na południowy wschód od Kwakowa, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych w bardzo malowniczym terenie wśród pól uprawnych.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Sołectwo zostało założone w 1946 roku. Obszar sołectwa obejmuje miejscowość Komiłowo.
Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Komiłowo

SOŁTYS
Pan Piotr Drapalski

Komiłowo 12
76-251 Kobylnica

RADA SOŁECKA
Pan Marcin Adkonis
Pan Jerzy Safian
Pani Mateusz Wnuczyński


We wsi staw oraz kilka budynków murowano-szachulcowych. W Komiłowie znajduje się największa „fabryka jajek” w regionie - Ferma Kur Adkonis. W pełni zautomatyzowanych kurnikach 150 tysięcy kur każdego dnia wytwarza tutaj około 100 tysięcy jajek.

Rys historyczny

Komiłowo (kaszb. Kamilowò, niem. Keudellshof, dawniej Camillowo). do 1945 roku nosiło nawę Keudelschow. Według historyków Komiłowo było pojedynczym gospodarstwem powstałym na gruntach Kwakowa, które na skutek rokowań uwłaszczeniowych w 1822 roku przekazano chłopom. Osadzie tej pierwotnie nadano nazwę ,,Camilow” od imienia ,,Camila”, jakie nosiła żona właściciela dóbr kwakowskich. Według przekazów od byłych mieszkańców tych terenów, którzy aktualnie zamieszkują w Niemczech, ale odwiedzających swoich znajomych w Kwakowie, Komiłowo powstało jako osada utworzona specjalnie dla byłych wojskowych niemieckich.


Wyświetl większą mapę