Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Sołectwo Kobylnica

Kobylnica - wieś gminna położona w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Słupska. Wschodnim obrzeżem Kobylnicy przepływa rzeka Słupia. Miejscowość jest siedzibą władz Gminy Kobylnica.


Podaj dalej:

Do pobrania:

Sołectwo zostało założone w 1945 roku. Obszar sołectwa obejmuje miejscowość Kobylnica. Wieś zamieszkuje 2877 mieszkańców (wg stanu na dzień 30.09.2013). Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Kobylnica.

SOŁTYS
Pan Aleksander Grygier

ul. Młyńska 13
76-251 Kobylnica

RADA SOŁECKA
Pani Bożena Sykuła
Pan Ryszard Cichosz

Pani Wanda Dziawgo

Do zabytków znajdujących się na terenie sołectwa , wpisanych do rejestru zabytków zalicza się kościół Parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego z wieżą z końca XIV w.


Na terenie sołectwa działają następujące instytucje publiczne : Urząd Gminy, Gminne Centrum Kultury i Promocji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Samorządowych, Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno -Gospodarczy Szkół, 3 przedszkola i 1 żłobek dla dzieci, Ośrodek Zdrowia , Bank Spółdzielczy, Apteka, Poczta , Posterunek Policji, Straż Gminna a także bardzo liczne zakłady rzemieślnicze, sklepy (przemysłowe, spożywcze, motoryzacyjne, chemiczne) i fabryki.


Zarys historyczny
Kobylnica - wieś gminna o starym rodowodzie, wzmiankowana w źródłach historycznych już w 1315 roku. W XV wieku należała do księżnej Erdmuty, wdowy po księciu Fryderyku z pomorskiej dynastii Gryfitów. N przełomie XVI i XVII wieku należała częściowo do rodziny von Puttkamerów i von Lettowów, w końcu w całości została przejęta przez von Puttkamerów. W latach trzydziestych XVIII wieku część Kobylnicy należała do dóbr królewskich i zwana była "Königlich" /Królewska/ w odróżnieniu od części będącej własnością Puttkamerów zwanej "Adlig" /Szlachecka/. Z początkiem XX wieku Kobylnica stała się wsią chłopską. Bliskość dużego miasta, jakim był Słupsk bardzo korzystnie wpływała na rozwój Kobylnicy. Istniało tu wiele zakładów o charakterze usługowym i rzemieślniczym. Kwitł handel i mieszkańcy utrzymywali się z zajęć pozarolniczych.

Zabytki
Jednym z najstarszych obiektów budownictwa w Kobylnicy jest kościół, obecnie parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego. Najstarsza część świątyni - wieża została wzniesiona w XIV wieku, kościół wówczas należał do słupskiego klasztoru norbertanek. W XVII wieku zbudowano nową nawę z trójbocznym chórem. Istniejący do dzisiaj hełm wieży z latarnią pochodzi z 1781 roku. Korpus nawy głównej datowany jest na 1931 rok. Kościół został zbudowany z cegły na fundamencie z kamienia polnego. Pokryty dachem dwuspadowym z lukarną w kształcie "wolego oczka". Świątynię zbudowano na planie prostokąta. Z zabytkowego wyposażenia kościoła zachował się ołtarz kompilowany z elementów barokowych, prospekt organowy z 1781 roku oraz XIX- wieczna empora.Wyświetl większą mapę Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę
Wyświetl większą mapę