Konkurs ”Czyste powietrze Gminy Kobylnica” (edycja 2018)

Konkurs pozwala na uzyskanie dotacji do modernizacji domowych systemów grzewczych, polegającej na likwidacji pieców kaflowych i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem, olejem opałowym, biomasą albo pompami ciepła

więcej

Aktualny etap realizacji programu: W dniu 11 maja Gmina Kobylnica przekazała zbiorczy wniosek, sporządzony na podstawie wniosków mieszkańców, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Czekamy na ogłoszenie wyników, które nastąpić powinno do dnia 29 czerwca 2018 r.

Kobylnicka Karta Dużej Rodziny

Program wspierający rodziny wielodzietne na terenie Gminy Kobylnica.

więcej
Kobylnicki Budżet Obywatelski

Umożliwiamy mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez mieszkańców.

więcej
Karta Seniora Gminy Kobylnica

Zwiększenie seniorom dostępności do sfery kulturalnej, sportu i zdrowia.

więcej
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zobacz lub zgłoś zagrożenia w Twojej okolicy.

więcej

Szkoły w CUW

wykaz szkół należących do Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy


Podaj dalej:
SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLNICY
im. Kornela Makuszyńskiego
76 -251 Kobylnica, ul. Główna 63
tel. 59 841-52-12, 59 841-59-17
NIP: 839-319-79-13
Dyrektor - Jan Wild
www.spkobylnica.pl/

SZKOŁA PODSTAWOWA W SYCEWICACH
im. Polskich Noblistów
ul. Szkolna 1, 76 - 251 Kobylnica
tel. 59 811-14-21
NIP: 839-319-79-36
Dyrektor - Mariusz Pawłowski
www.gims.edu.pl/index.php

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWIE
Im. Jana Kochanowskiego
ul. Szkolna 1, 76 - 251 Kobylnica
tel. 59 846-23-85
NIP: 839-10-36-548
Dyrektor - Grażyna Pioterek
spkonczewo.kobylnica.pl/

SZKOŁA PODSTAWOWA W KWAKOWIE
Im. Polskich Olimpijczyków
ul. Słupska 5, 76 - 251 Kobylnica
tel. 59 846-20-80
NIP: 839-13-23-905
Dyrektor - Andrzej Wojtaszek
http://www.sp-kwakowo.pl/

SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁONOWICACH
Im. Książąt Pomorskich
76 - 251 Kobylnica
tel. 59 846-27-59
NIP: 839-17-21-787
Dyrektor - Ewa Hejger
http://www.spslonowice.szkolna.net/